Doprinos projekata zajedničkog poduzeća za bio-baziranu industriju ciljevima održivog razvoja