KONTEKST


Dinamika kojom se odvija razvoj bioekonomije u Europi nije uravnotežena, a osobito zaostaju zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe koje po uspješnosti u području inovacija spadaju u skupinu umjerenih inovatora. Jedan od razloga takve neravnoteže je nedovoljno poznavanje potencijala za razvoj industrija temeljenih na biomasi, uključujući i nedostatak potpora razvoju sektora. Istovremeno te zemlje nisu dovoljno prepoznate unutar EU-a, a politike koje nameću izazovne ciljeve ne uzimaju u obzir njihove specifičnosti.

CILJEVI


CELEBio projekt pruža informacije o potencijalima i prednostima djelatnosti koje se temelje na biomasi, a dostupne su u srednjoj Europi za lokalna gospodarstva, okoliš i društvo putem:

mapiranja industrija na biomasu i lanaca vrijednosti

određivanja održivih potencijala biomase

podloga za izradu nacionalnih akcijskih planova i ostalih dokumenata

identifikacije i popisivanja dionika sektora bioekonomije te

organizacije događaja i radionica vezanih uz bioekonomiju

PROJEKT


Projekt Srednjoeuropski predvodnici dionika mreže bioekonomije (engl. Central European Leaders of Bioeconomy Network – CELEBio) osmišljen je da omogući stvaranje i širenje industrijskih djelatnosti koje koriste biomasu u šest zemalja središnje, istočne i jugoistočne Europe, kroz protok informacija, izradu podloga akcijskim planovima i umrežavanje.


BBI AMBASADORI
I KONTAKTI


Želite li znati više o našoj mreži info centara?
Pridružite se BBI ambasador programu:

Energetski institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163
10 001 Zagreb
iivic@eihp.hr
ddurdevic@eihp.hr
http://www.eihp.hr/

Pratite naše nacionalne CELEBio stranice na Facebooku!
CELEBio Hrvatska

Linkedin CELEBio grupa stručnjaka:
CELEBio - Central European Leaders of Bioeconomy Network

Pošalji e porukuVIJESTI


23 veljače, 2021

Komisija je dala zeleno svjetlo nasljedniku BBI JU!

Europska komisija je odabrala nasljednika BBI JU – Zajedničko poduzeće za europsko kružno bio-bazirano gospodarstvo (engl. Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, CBE JU), u sklopu današnjeg zakonodavnog prijedloga. Novo partnerstvo između EU i Konzorcija bio-bazirane industrije (engl. Bio-based Industries Consortium, BIC) će se nastaviti na temeljima BBI JU, istovremeno pojačavajući svoj doprinos EU klimatskim ciljevima, a u skladu sa Europskim zelenim planom. Više informacija možete pronaći na linku.
28 siječnja, 2021

Primjeri dobre prakse malih i srednjih poduzeća u programima istraživanja i razvoja

Održiva europska bioekonomija može dati glavni doprinos postizanju cilja klimatske neutralnosti. Jedan od glavnih pokretača postizanja ove tranzicije su mala i srednja poduzeća (MSP), ponajprije zato što su mala i srednja poduzeća središta inovacija. Ona su „laboratoriji” koji već stvaraju ideje koje su velikom broju sektora omogućile da uđu u svoju novu eru. Detaljan prikaz dan je u izvješću: „Profil MSP-ova koji sudjeluju u Zajedničkom poduzeću za bio-baziranu industriju (BBI JU): Poticanje utjecaja i inovacija”. Navedeno je prevedeno s engleskog jezika, za potrebe korištenja nacionalnih dionika bioekonomije, u sklopu CELEBio projekta. U izvješću su prikazani primjeri dobre prakse malih i […]
28 siječnja, 2021

Doprinos projekata zajedničkog poduzeća za bio-baziranu industriju ciljevima održivog razvoja

Očekuje se da će europski sektor bio-bazirane industrije ojačati i stvoriti nova tržišta i radna mjesta s obzirom da već privlači značajna ulaganja u cijeloj Europi. U tom kontekstu, Zajedničko poduzeće za bio-baziranu industriju igra ključnu ulogu u strategiji bioekonomije Europske unije. Uloga mu je uspostavljanje platforme za europski sektor bio-bazirane industrije i pružanje mogućnosti tehnologijama biorafiniranja da održivo transformiraju obnovljive prirodne resurse u bio-bazirane proizvode, bio-materijale i biogoriva. Projekti Zajedničkog poduzeća za bio-baziranu industriju trenutno doprinose nekoliko UN-ovih strategija održivog razvoja, što je prikazano u izvješću: „Doprinos projekata zajedničkog poduzeća za bio-baziranu industriju ciljevima održivog razvoja”. Dokument je za […]

Facebook Feed


Error: No posts available for this ID


IZDVOJENO


Ukupan potencijal biomase izražen u Kton s.t. u 2020. godini za Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Slovačku i Sloveniju (izvor: S2BIOM base potential)

40,670

Šumarstvo

ostaci iz šumarstva, ostaci iz drvno-prerađivačke industrije

27,734

Poljoprivreda

žetveni i rezidbeni ostaci

1,647

Ostaci prehrambeno-prerađivačke industrije

npr. komina masline, trop grožđa, koštice voća, ljuske…

5,057

Biootpad i drvni otpad

10,119

Višegodišnje kulture na zemljištu trenutno van funkcije

parallax background

REZULTATI


CELEBio projekt pruža:

Izvješća o dostupnosti i potencijalu biomase
Popis dionika sektora bioekonomije
Podlogu za izradu nacionalnih akcijskih planova
Mogućnosti međunarodnog umrežavanja
Nacionalne kontakt centre za pristup BBI aktivnostima i mogućnostima (BBI ambasador program)

PROJEKTNI PARTNERI